dijous, 12 de novembre de 2009

DONACIONS ECONÒMIQUES
La Comissió de “La Jonquera Pel Dret a Decidir” no rep cap mena de subvenció pública, però li car recursos humans i econòmics per a l’organització de la consulta popular. Si podeu, feu una donació al compte corrent de Caixa de Girona 2030 0302 12 3300001116.